Tekirdağ İli Karacabey Merinosu Halk Elinde Islah Projesi

Proje lideri Prof.Dr.M.İhsan SOYSAl ın bildirdiğine göre Ülkemizde 2005 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Ülkesel Projesi" kapsamında başaltılan  Bu projeler beşer yıllık peryotlarda yenilenmekte ve Nitelikli damızlık eldesi için "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri 60 ilde bir milyonun üzerinde Anaç koyun la her proje 6300 koyunu içermek üzere toplam  toplam 180  alt proje yada popülasyonda 23 koyun, 7 keçi ırkında yürütülmektedir.Bu projelerden biride  Tekirdağ ilimizde Halk elinde Karacabey Merinosu ıslah projesi adı altında yürütülmektedir. Bu yıl beşinci yılına giren   projede anaç koyunların ve doğan kuzuların doğum ağırlığı sütten kesim ağırlık verileri alınarak gelecek neslin ebeveynlerinin( damızlıklarının) bu ağırlık değerleri bakımından hesaplanan  sürü içinde damızlık değerlerine göre seçilen en iyi koçlarla   devam ettirilmesi şeklinde yürütülmektedir .İlimizde35 köyde 48 adet yetiştirici ile  proje yürütülmektedir.Buna göre her yıl 6000 baş anaç koyun ve her 20 koyuna bir koç hesabıyla 300 koçla başlatılan projede her yıl  bir önceki yıl doğan ve o sürüde damızlık değerlerine göre seçilmiş en iyi dişi damızlıklarla  sürü yenileme için en fazla % 25 e kadar   yenilenmekte ayrıca koçlar 2 koç katım dönemi sürüde tutulmakta daha sonra sürüden uzaklaştırılan bu koçlar sürüde alttan gelen gene ağırlık verilerine göre seçilen nitelikli damızlık koçlarla devam ettirilmektedir .Bilindiği üzere Projemiz daha önce yapılan duyurulara göre başvuran en az 80 baş anaç Karacabey Merinosu na sahip olan yetiştiricilerle bu koşullara uymak taahhütleri alınarak başlatılmış olup bu yıl en az  500 anaçda Elit sürü uygulamasına da gidilecektir.Elit sürü sürecinde bu kapsamda yetiştircilik yapmak taahhüdünde başvurusunda bulunan üreticilerimiz  her 20-25 koyuna bir koç tahsis ederek elde aşım koç katımı ile doğan bireylerin anne ve babasınında bilinmesini ve nitelikli damızlık seçimi  seleksiyonun etkisi ve isabet derecesini artırlması amaçlanmaktadır .Halen yürütülen projede yetiştiricilerin elinde bulunan bütün sürüdeki  projeye dahil olsun olmasın bütün anaçlar kullanılan damızlık koçların proje kapsamında kulanılması söz konusudur .Projemizin diğer dönemlerde de devam ettirilerek Tekirdağın yurdun diğer bölgelerine nitelikli Karacabey merinosu Koç temininde önemli tedarik merkezi olacağı değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere proje kapsamında her yıl Projeye dahil Proje küpe no ve koyun keçi bilgi sistemi işlevinde hayvan bilgi sistemine  kayıtlanmış   doğum ağırlığı hariç en az bir verisi bulunan bireyler için anaç koyun başına ve bunlardan elde edilen   en fazla iki kuzuya olmak üzere bir destek ödemesi yapılmaktadır .Bu destekler her yıl miktarı İlgili hayvancılığın desteklenmesine ilişkin kararname ile değişmektedir .Bu koç katım dönemine ait olup yılın son aylarında proje materyalı anaçlardan doğan ancak doğum ağırlığı dışındaki sütten kesim ağırlığı verisi eldesi 2020 ye sarkanlar için ise Nisan ayına kadar ek icmal le hakkediş  yapılarak düzenlenecektir.