TEKİRDAĞ İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 2017-2018 YILLARI MALİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

http://www.59.com.tr çok yakında hizmetinizde

TEKİRDAĞ İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 2017-2018 YILLARI MALİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TEKİRDAĞ İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

2017-2018 YILLARI MALİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

SAYIN ÜYEMİZ;

 

        Birliğimizin,  2017-2018 Yıllarına ait  Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirlenen gündem çerçevesinde  19 Nisan 2019 tarihinde, Cuma günü saat: 10:00 ’da, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kültür Merkezi Salonu,Karadeniz Mahallesi,Hayrabolu Caddesi NO:59/1 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır.

       Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2.toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 27 Nisan 2019 tarihinde, Cumartesi günü  saat 10:00’da Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kültür Merkezi Salonu, Karadeniz Mahallesi, Hayrabolu Caddesi NO:59/1 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde aynı gündem dahilinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzu İlanen Duyurur ve Toplantıya katılmanız hususunda gereğini rica ederiz.

 NOT: Üyelerimizin, 2017–2018 Yılları Mali Olağan Genel Kurul Toplantımıza Nüfus Cüzdanları ile gelmeleri gereklidir.

YÖNETİM KURULU

    Başkan        Başkan Yrd.   Muhasip Üye         Üye              Üye             Üye            Üye

Cemalettin        Rahmi             Önder             Hüseyin        Selami          Ahmet       Niyazi  

TOLUCA         SEZEN            DÜZGEN       ŞAHİN         AVARA      DURMUŞ     ŞEN

 

 

 

GÜNDEM :

 

 1—Genel kurulun açılışı .

 2—Genel kurul başkanlık divan heyetinin seçimi ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

 3--  Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması.

 4—2017-2018 Yılları çalışmalarına ait Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunması,

       bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması.

 5—Raporlar hakkında görüşme açılması, yönetim kurulu faaliyetleri, denetleme kurulu raporu ile 

      bilanço ve gelir tablosu hesaplarının ibrası.

 6—2019 Yılı tahmini bütçesine ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesi konusunda yönetim kuru-

        luna yetki verilmesi.

 7—2019 Yılı tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması.

 8—Yönetim kuruluna her türlü taşınır-taşınmaz mal alma ve satma, kiralama ve kiraya verme, 

       üretim ve tüketim merkezleri kurma, yurt içi ile yurt dışı seminer ve fuar organizasyonlarına

       katılma, kurulmuş ve kurulacak olan üst birliklere üye olma, üyelikten çıkma, ulusal ve uluslar

       arası projeler yapma , katılma, birliği her türlü özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarında

       temsil etme, mahkemelerde temsil etme ve vekalet verme, bankalardan para çekme ve kredi   

       alma, özel , devlet ve uluslararası kuruluşların vereceği her türlü hibe ve krediyi alma yetkisi

       verilmesi.

      

 

 

  9—Üyelerden alınacak yıllık aidat ve her türlü hizmet bedeli ( ıslah, veri tabanı, soy kütüğü, sürü

       kaydı vb.)tutarlarının birlik hesaplarına aktarılan destekleme tutarlarından kesilmesi konusun-

      da veya desteklerin birlik hesaplarına yatırılmaması halinde  üyelerden alınacak yıllık aidatlar ve

       her türlü kesintilerin üyelerden tahsilatı için birlik yönetim kuruluna yetki verilmesi.

10-- Danışmanlık hizmeti verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

11--Yönetim kurulunun uygun göreceği hizmetleri yapabilmek için, iktisadi işletme veya şirket kurul

       ması ile ilgili işletme ve şirketlere ortak olunması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

12—Kulak küpesi takma sistemi kurulması ve kulak küpesi takma hizmeti verilmesi konusu ile bu

       hizmetin ifa edilmesi için, gerekli personel ve araç alımı konusunda yönetim kuruluna yetki

       verilmesi.   

13—Birlik üyelerine ait hayvanların ve hayvan ürünlerinin birlik aracılığı ile pazarlanması, birliğin

     yurt içinden ve yurt dışından damızlık koç ve teke alarak üyelere dağıtımı konusunda yönetim

     kuruluna yetki verilmesi.

14—İki yıl ard arda birliğimize destek başvurusu yapmayıp, destek almayan birlik üyelerimizin,

     birlik üyeliğinden düşürülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

15—Asil üyeler için; üye giriş aidatının, üye yıllık aidatının ve her türlü hizmet bedeli tutarlarının

     belirlenip, yönetim kuruluna yetki verilmesi.  

16—Dilek ve temenniler.

17—Kapanış.


TEKİRDAĞ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ : 100. Yıl Mahallesi Ekremtantı Caddesi Alaybey Apartmanı No:34-1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
MERKEZ TEL : 0282 261 74 02   -  MERKEZ FAX : 0282 261 74 03   -   CEP : 0530 301 18 29

ŞUBE ADRES:YENİ MAH.GÜLBABA SOK.GÜLBABA İŞHANI KAT:2 İÇKAPI NO:214 59300/ MALKARA
ŞUBE TEL : 0282 427 87 00    -   ŞUBE FAX : 0282 427 87 00

E POSTA:tekirdag@turkiyekoyunkeci.org
 

Tekirdağ Web Tasarım